Gestaltterapi

Gestaltterapi medvirker til, at du opdager, hvilke sammenhænge du indgår i, opretholder, skaber og påvirkes af. På den måde finder du ud af, hvem du er på alle niveauer og får mulighed for at forholde dig til den nye viden. Gestaltterapien fokuserer på sammenhænge mellem dine oplevelser og din adfærd, hvad enten det kommer til udtryk som ord, handling, følelser eller i dit kropssprog.

Terapien er holistisk og defineres derfor ikke i forhold til et bestemt psykisk problem. Der tages udgangspunkt i mennesket, der har problemer med livet, og ikke med problemerne som sådan.

Terapirummet er det “laboratorium”, hvor du kan opdage og undersøge dit eget forhold til forskellige temaer, så der skabes opmærksomhed og indsigt.

Målet er at finde og bryde dine vaner. Vaner, som blevet til selvfølgeligheder og dermed blevet automatiseret. Tomme stoleøvelser og drømmearbejde er blot nogle af de teknikker, der findes i “værkstøjskassen”, og som du vil kunne stifte bekendtskab med i terapien.