Psykolog Isabella Pedersen

Cand Psych Aut. – Specialist i Klinisk Psykologi

Meditation

Alle kan lære at meditere, og der findes ikke én bestemt meditationsform, som passer til alle. I selve terapien kan meditation bruges som en god måde, hvorpå du kan finde indre ro, inden vi starter vores samtale eller ved afslutningen af terapien som en god afrunding på hele sessionen, inden du forlader det trygge terapirum. Flere undersøgelser har vist signifikante resultater ved kontinuerlig meditation. Det gælder især øget velvære, højere grad af empati, øget taknemlighed, mindre stress og følelsen af ro og balance. Det handler altså om at vælge at sætte tid af til sig selv for at trække vejret, stoppe op og bare være til stede i nuet. I terapien kan vi tilrettelægge det således, at du vil få opøvet korte introduktionsøvelser, så du langsomt får en fornemmelse af, hvad det vil sige at meditere. Hvis interessen er vakt, kan du evt. begynde med et kursus i MSC Mindful Self-Compassion eller i Mindfulness Meditation, som vil kunne øge din motivation for at opnå og vedligeholde din egen praksis.

 

På YouTube kan du finde alle mine guidede meditationer helt gratis.