Angst

Spørgsmålet er, om angsten kommer før det, der skaber angsten. Angstens præcise årsager og mekanismer kendes ikke. Der er tale om en kombination af biologiske og psykologiske faktorer. Endvidere består angst af 4 komponenter – angstfølelsen, de kropslige symptomer, tankerne i relation til angsten samt undvigelsesadfærden. Man skelner mellem en rimelig reaktion over en afgrænset fare, frygt, og den mere frit flydende angst, der er uden tydelige faresignaler. Der findes forskellige angsttilstande:

Panikangst. Problemet i forbindelse med panikangst er ikke selve panikanfaldene, men personens angst og bekymringer i forbindelse med disse. Symptomerne viser sig ved muskelspændinger, rastløshed, synkebesvær, irritabilitet samt koncentrations- og søvnproblemer.

Agorafobi starter med panikangst. Agorafobi betyder “angsten for markedspladsen”, dvs. en frygt for at blive overmandet af et nyt panikanfald på steder, hvor det er pinligt, vanskeligt at undslippe eller få hjælp.

Generaliseret angst viser sig ved en konstant ængstelse eller nervøsitet, der opleves over en længere periode. Det kan være arbejds- og studierelaterede bekymringer eller en overdreven nervøsitet for, at ulykke og sygdom rammer én selv eller ens nærmeste. Man kan godt se, at bekymringerne er urealistiske, men man formår ikke at kontrollere dem.

Social fobi. Ved social fobi kan man i selskab med andre mennesker eller i forbindelse med eksamenspræstationer opleve kropslige reaktioner som klamme/fugtige hænder, øget puls, sved, hjertebanken, øget vejrtrækning og kvalme.