Psykolog Isabella Pedersen

Cand Psych Aut. – Specialist i Klinisk Psykologi

Selvværd og selvtillid

Den græske filosof Epichetus sagde for godt og vel 2000 år siden:

 

“Mennesket lider ikke under tingene i sig selv, men under den måde, de ser tingene på”

 

Der skal et sundt selvværd til for at kunne udvikle selvtillid, og dette ses afspejlet igennem vitalitet, styrke, kropsholdning, glæde og ikke mindst oplevelse af mening med livet. Dertil kommer også en lyst og en evne til at være åben og nysgerrig på at udvikle sig i fællesskabet med andre. Selvtillid er i bund og grund selvværd i action!

 

At have lavt selvværd og selvtillid er to sider af samme sag. Selvtilliden afspejles i adfærden, og måden hvorpå man forholder sig til sig selv og andre på. Selvtillid betyder grundlæggende at tro på sig selv og være sin egen bedste ven, som kan støtte, rumme, motivere, og anerkende, når livet er svært.

 

Oplevelser af nederlag, afvisninger eller tab kan give en følelse af at være en fiasko i tilværelsen. Følelsen af mindreværd, manglende selvrespekt, selvtillid og selvværd kan nærmest tage bolig i ens psyke og føles lidelsesfuldt, og det kan være svært at ryste af sig igen.

Oplevelser af nederlag, afvisninger eller tab kan give en følelse af at være en fiasko i tilværelsen. Følelsen af mindreværd, manglende selvrespekt, selvtillid og selvværd kan nærmest tage bolig i ens psyke og føles lidelsesfuldt, og det kan være svært at ryste af sig igen.

 

Har du lavt selvværd og mangler selvtillid, vil du sandsynligvis kende til følelsen af ét eller flere af nedenstående punkter:

Kvinde med mørkt hår der kigger mod en matteret rude

Tegn på lavt selvværd og selvtillid

Du:

 

 • Er meget selvkritisk/har et negativt selvbillede
 • Overfokuserer på dine svagheder, fejl og mangler
 • Føler ikke, at du fortjener at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
 • Har svært ved at træffe vigtige beslutninger
 • Overser dine styrkesider og værdsætter ikke de resultater, du opnår
 • Har overdrevne forventninger til dig selv eller andre
 • Har en overoptagethed af frygt for at fejle
 • Mangler de rette færdigheder i forskellige sammenhænge
 • Mangler erfaring inden for et område, så du føler, at du ikke kan præstere
 • Frygter afvisning fra andre, når du udviser usikkerhed

 

Vi har som menneske et brændende ønske for konstant udvikling, og for at være i stand til dette er vi nødt til at træde ud af vores velkendte gamle mønstre og ind i det ukendte. Typisk reagerer vi i situationer, som føles ukendte eller truende – også kaldet trusselsituationer – med, at kroppen fyldes af adrenalin, reflekserne bliver hurtigere, musklerne spænder op, dit fokus skærpes, og hjertet pumper ekstra blod rundt i kroppen – især ud i de store muskler i dine arme og ben. Denne respons kaldes for ”kamp, flugt eller frys”, og denne har været af afgørende betydning for at sikre menneskets overlevelse. Dog har responsen ikke ændret sig betydeligt, siden vi var huleboer, også selvom at livet er blevet en smule lettere at leve, og at frygten for at blive ædt af vilde dyr er ikke-eksisterende. I dag er det nogle helt andre udfordringer/trusler, vi som menneske står over for, men vores respons er stadig den samme. Og er vi ikke opmærksomme på dette, risikerer vi at få uhensigtsmæssige handle- og tankemønstre, som kan skade vores selvbillede.

Et forløb hos mig

Jeg kan hjælpe dig med at:

 

 • Styrke selvrespekten igennem øvelser af selv-medfølelse
 • Opnå viden om og øvelser omkring følelsesregulering
 • Mærke og lytte efter, hvad kroppen fortæller
 • Få styrket værdikompasset, så der er retning i livet. <
 • Få lavet en klar adskillelse imellem personlige værdier, ressourcer og mål
kvinde ved havet, der strækker armende tilbage og kroppen frem mod solen