Psykolog Isabella Pedersen

Cand Psych Aut. – Specialist i Klinisk Psykologi

Stress

Vi forbinder almindeligvis stress med en eller anden form for fysisk eller psykisk uligevægt på grund af problemer i omgivelserne, som vi enten overvældes af eller ikke kan overkomme. Stress er altså resultatet af oplevede krav og udfordringer, som vi føler os tvunget til at håndtere. Og hvor de interne og de eksterne ressourcer, vi oplever at have til rådighed, er utilstrækkelige til at håndtere disse krav.

mand med stress

Reaktioner og symptomer på stress

Stressreaktionerne er mange og frembringer fysiologiske og kemiske ændringer i kroppen og i hjernen og giver anledning til sygdomme, bl.a. ved nedbrydning af vores immunforsvar.

Symptomer på stress kan være:

 • muskelspændinger i nakke, skuldre og rygsmerter
 • hovedpine
 • træthed
 • forvirring
 • dårlig hukommelse
 • følelsesmæssige svingninger
 • søvnproblemer
 • lav selvaccept
 • pessimisme
 • ulyst til sociale forhold såsom venner, kollegaer og familie
 • manglende oplevelse af formål med livet

Akut opstået stress og kronisk stress

Der er selvfølgelig forskel på os mennesker, og nogen vil kunne tåle mere belastning i form af livsforandringer og udfordringer end andre. Der er nemlig forskel på, om det er en akut opstået situation, som skaber en stresstilstand, eller om det er en længerevarende stresstilstand, som er blevet kronisk. De ydre krav, vi oplever, afhænger også af vores fortolkninger og vores evne til at håndtere disse krav, og om vi har et velreguleret immunsystem.

Stressbehandling

Min opgave som psykolog er at støtte evnen til at mestre helbredsmæssige udfordringer og motivere til selvdetermination – så du kan genskabe muligheden for at træffe valg af betydning for dit liv og undgår udbrændthed. Vi vil sammen lave et realitetstjek, så du ikke ukritisk lytter til den massive tankestrøm, vi mennesker alle er underlagt. Vi identificerer den/de stressende situationer og undersøger, på hvilken måde det har forhindret dig i at handle og dermed skabe mere hensigtsmæssige ændringer. Måske er der uudnyttede ressourcer og kompetencer, du selv har, og/eller som findes i dit sociale netværk, som kunne være værd at udforske, og som på sigt ville kunne gavne dig. Du vil opøve accept af begrænsninger og blive bedre til at fokusere på mulighederne.

 

Ved stressbehandlingen arbejder vi hovedsageligt på at få oplevelsen af kontrol og indflydelse over eget liv tilbage. Håb og fremtidsperspektiverne gøres mere overskuelige, og evnen til at udtrykke tanker og følelser øger også evnen til at kunne sige til og fra. Vi vil sammen se på, hvordan du på nuværende tidspunkt passer på dig selv, såsom søvn, motion og kost, som kan have en negativ eller positiv effekt på, hvor hurtigt du kommer ud af den stresstilstand, du befinder dig i.

Metoder til behandling

Der er som bekendt mange vej, som fører til Rom, og ligeså er der også mange behandlingsformer og metoder som, kan afhjælpe stress. Under min profil vil du kunne se de forskellige uddannelser, jeg over årene har taget. Det vil derfor være min faglige vurdering samt dine ønsker, der afgør, hvordan du bedst sikres en stressfri fremtid. Mest anvendte evidensbaserede metoder hos mig er: ACT (Acceptance and Commitment Therapy/traning), Krops – og Gestaltterapi, Hypnose, EMDR og forskellige meditationsformer herunder mindfulness og MSC – (Mindful Self-Compassion). Det kan også anbefales, at du tager et kursus i MSC.