Psykolog Isabella Pedersen

Cand Psych Aut. – Specialist i Klinisk Psykologi

Eksistentiel krise

En eksistentiel krise vedrører hele vores eksistens, tilværelse, egen sygdom eller en pårørendes død. Vi bliver til som mennesker via de valg, vi foretager livet igennem. Ifølge eksistentialisten Sartre er vi dømt til frihed, og denne frihed medfører ofte en eksistentiel angst eller søgen efter meningen med livet. For hvad er meningen med livet, og hvordan overvinder man kedsomhed, rastløshed, fortvivlelse og tomhed? Vi har frihed og selvbestemmelse over vores eget liv, eller har vi nu også det? Det er op til den enkelte at styre sit liv i en ønsket retning. Opfattelsen af frihed og selvbestemmelse eller mangel på samme medfører ofte, at der bliver sat fokus på tanker som ansvarlighed og skyld.