Parterapi

Ligegyldigt, hvad der er skyld i, at parforholdet ikke fungerer optimalt, er der for parret en ny mulighed for at opøve nye teknikker, som gør kommunikationen lettere, øger forståelsen og skaber grobund for, at nærværet genoptages og vedligeholdes.

Evnen til anerkendende nærvær er evnen til mentalisering. Mentalisering er et overordnet begreb for tilknytning, overlevelsesstrategier og fra selvafgræsning til regulering af affekt. Det anerkendende nærvær er en evne, vi kan udvikle igennem hele livet!

I Relations Fokuseret Terapi (en terapiform som er inspireret fra Imago) har parret et ønske om udvikling og fordybelse i deres relation samt opøvelse af nye kommunikationskompetencer. Der er fokus på indarbejdelse af ny viden som forudsætning for vedblivende forandring og udvikling i parret/familien. I sin grundform er det en metode, hvor parret lærer at lytte og sætte sig i den andens sted. En egenskab, der skaber de gode vækstbetingelser og åbner op for den psykiske bagage, vi alle har med os, om hvordan det er at være sammen med andre mennesker.

Med afsæt i, at frustrationer er nøglen til mere viden, og at det er her, at der er en potentiel mulighed for udvikling, ser vi, at der bag enhver kritik ligger en frustration og bag den en længsel og bag den en gammel længsel. Der er her tale om en fordeling på 90/10, og denne “90/10″-regel forholder sig på den måde, at 90 % er udtryk for gamle erfaringer, vi har med os, og de 10 % handler om den aktuelle situation eller adfærd hos partnerne, der har udløst frustrationen. Da disse gamle erfaringer bruges ubevidst i parforholdet og i forældreskabet, kan der desværre ikke bare tages en beslutning om at ændre de ikke så hensigtsmæssige måder at være på. Der må derimod opøves nye færdigheder over tid, dvs. nye måder at være sammen på, der har det mål for øje, at parret efter bedste evne forsøger at skabe et mere rummeligt og indsigtsfuldt parforhold. Parret har derfor en unik chance for at udvikle både deres parforhold og deres forældreskab og derigennem hjælpe deres barn/børn, samtidig med at de udvikler sig selv.

Udover Relations Fokuseret Terapi vil parterapien ofte også indeholde en blanding af andre metoder, som f.eks. adfærdsterapi, ACT, hypnoterapi og Mindfulness og eller MSC – Mindful Self-Compassion, alt afhængig af parrets ønsker og mål.