Psykolog Isabella Pedersen

Cand Psych Aut. – Specialist i Klinisk Psykologi

Krops- og Gestaltterapi

“The only way out is through”

– Fritz Perls

gestaltterapi og vejen til lyset for enden af tunnelen

Fritz Perls, som er ophavsmanden og udvikleren af gestaltterapi fra slutningen af 1940’erne, mente, at der kun var én vej ud af lidelse, og det var igennem lidelse! Gestalt kommer fra tysk og betyder helhed – en form, som ikke kan opdeles, da den så mister sin essens.

 

Gestaltterapi er en procesbaseret tilgang, som er skabt på baggrund af den præmis, at du som individ også må forstås ind i den kontekst, du relationelt befinder dig i, f.eks. familie, venner, arbejde, bolig mv.

 

Gestaltterapien medvirker til, at du opdager, hvilke sammenhænge du indgår i, opretholder, skaber og påvirkes af, og på den måde finder du ud af, hvem du er på alle niveauer. Gestaltterapi fokuserer på sammenhænge mellem dine oplevelser og din adfærd – hvad enten det kommer til udtryk som ord, handling, følelser eller i dit kropssprog.

Hvad vil det sige, at gestaltterapi er holistisk?

Som din psykolog er jeg interesseret i hele dig – tanker, følelser, adfærden, kroppen, erindringer og drømme. Terapien er altså holistisk og defineres ikke i forhold til et bestemt psykisk problem. Der tages udgangspunkt i dig som det hele menneske, der har problemer med livet, og ikke med problemerne som sådan. Det vil sige, at vi både er opmærksomme på den fysiske, biologiske, sociale og psykiske del som en helhed for at afdække, hvor udviklingspotentialerne er. Det er alle disse dele, der ses som en helhed for årsagen til dine udfordringer.

 

I denne terapiform ligger fokus altså på ”her-og-nu” og på et JEG og ikke et MAN. Det er nemlig vigtigt, at du tager ejerskab over dét, du mærker. Dette fokusskifte fra et ”MAN” til et ”JEG” gør således en meget stor forskel for, hvordan du også oplever det i din krop. På den måde skabes der en forbindelse til dét, du taler om, henimod og ind i dét, du rent faktisk mærker i kroppen.

Gamle og glemte oplevelser = unfinished business

Når gamle og glemte oplevelser optræder som blokeret energi, manifester det sig måske som vrede, had, smerte, angst, sorg, skyld, skam eller svigt. Det kan være, at du ikke er fuldt ud opmærksom på disse følelser og derfor ikke er klar over, hvordan disse bruges over for dig selv, eller når du er i relation til andre. Ofte ligger der umødte behov og længsler bag, som ikke er blevet indfriet på et givent tidspunkt i livet – vi kunne kalde dette for ”Unifinshed buisness” – ufærdige opgaver.

Mål for krops- og gestaltterapi

I gestaltterapi bliver du inviteret til at eksperimentere og fokusere på at lære om de dele af dig selv, der oftest lever som en baggrund af dig, og som du ikke nødvendigvis har et særligt godt kendskab til. Jeg ser dig som EKSPERTEN på DIG, og du henledes i terapien til at flytte opmærksomheden på dele af dig i et felt af åbenhed og en opmærksomhed i dette NU. Min funktion er at guide, observere og dele de observationer, der opleves i det terapeutiske rum med dig.

 

I terapien samarbejder vi igennem støtte, accept, empati, respekt og dialog med at undersøge og forstå, hvad der ligger bag de temaer, som du har valgt at arbejde med.

 

Terapirummet bliver altså som et “laboratorium”, hvor du kan opdage og undersøge dit eget forhold til forskellige temaer, så der skabes opmærksomhed og indsigt.

Værktøjskassen

Tomme stoleøvelser, skriveøvelser og drømmearbejde er blot nogle af de teknikker, der findes i “værktøjskassen”, og som du vil kunne stifte bekendtskab med i terapien. I gestaltterapi starter vi ikke med stoleøvelser eller lign, før tilliden er opbygget, og kemien skabt. Det er nemlig altafgørende, at der er god kemi mellem dig og mig, og at du oplever at have tillid til både terapiformen og til mig som terapeut. Jeg har desuden videreudviklet på den klassiske ”tom stoleøvelse” fra gestaltterapien, og du vil derfor blive præsteret for en udgave, der tilpasses dig, så selve øvelsen virker lettere tilgængelig.

Hvad vil du kunne få hjælp til i gestaltterapi?

  • En bedre indsigt i din personlighed og større selvaccept
  • At få integreret polariteterne indeni dig – se de fortrængte sider
  • Udforske tankerne, følelserne, adfærden og dine holdninger
  • Blive ven med din værste side og opøve venlighed og medfølelse over for dig selv
  • Identificere de aspekter, som du påvirkes af indefra som udefra
  • Finde ind til, hvor selv-udviklingspotentialet ligger for dig
  • Tage ansvar for og anerkende de valg og muligheder, du har

Hvordan kan jeg hjælpe dig med en forandring?

Jeg har ikke løsningen på dine udfordringer, men jeg kan tilbyde dig, at vi sammen undersøger, hvor din opmærksomhed vandrer hen og ad den vej finde en mere integreret måde, hvorpå du forholder dig til dig selv og din omverden.

 

Er du blevet nysgerrig på, hvordan krops- og gestaltterapi virker for dig? Så tag kontakt, så vi sammen kan tilrettelægge dit forløb.