EMDR

EMDR står for “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. WHO har nu sat EMDR på listen over anvendte metoder til f.eks. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

Traumer kan f.eks. være overfald, overgreb, mobning, ulykker eller naturkatastrofer. Selvom traumet fandt sted for nogle uger siden eller måske for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelsen i hverdagen i form af posttraumatiske symptomer (PTSD). Det vil sige, at du f.eks. vil kunne opleve invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, isolering, lav selvværdsfølelse og/eller kropslige problemer. EMDR kan også anvendes til at hjælpe med at håndtere angst, sorg og reaktioner på fysiske sygdomme mm.

Hvis der indtræffer et trauma eller en kritisk hændelse, kan der ske det, at den “fastfryses” i en ubearbejdet form i hjernen. Det vil sige, at den lagres i samme rå form med de billeder, lyde, lugte, tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som var til stede, da hændelsen fandt sted. Ved EMDR bruges der bilateral stimulering, f.eks. øjnbevægelser, tapning på hænder eller knæ og lydstimulering, som kan stimulere det fastfrosne materiale på en sådan måde, at hjernen sættes i gang med at forarbejde hændelsen fra en dysfunktionel lagring til funktionel lagring.

Hjernen anvendes i almindelighed til at generere tankeprocesser, håndtering af stress mm., så vi kan regulere vores følelser og vores selvopfattelse. Under et traume eller ved oplevelsen af et traume lukkes denne evne ned, og traumeoplevelsen kan blive lagret i bevidstheden, som gør det sværere at anvende den ellers velfungerende forarbejdningsevne også kaldet informations bearbejdning. F.eks kan de følelser og fornemmelser, som fandt sted dengang, aktiveres igen, selvom vi ved, at hændelsen fandt sted for længe siden. Det er også meget almindeligt, at der udvikles uhensigtsmæssige tanker og selvbilleder ved traumet som er blivende, f.eks.: “det var min egen skyld” eller ” jeg dur ikke”. Disse tanker og følelser kan have stor betydning for, hvordan du tænker om dig selv i fremtiden, og for, hvordan du agerer blandt andre mennesker.

EMDR er en terapiform, som hjælper dig med mindske de ubehagelige oplevelser, der er fulgt med fra fortiden, og som kan forstyrre dig i hverdagen nu. EMDR er en hjælp til at få fortiden til at forblive fortid, og at nutiden forbliver nutid!

Målet med EMDR er at bearbejdere den måde, traumet påvirker dig på i dag. Du hjælpes derfor til at tænke mere hensigtsmæssigt og positivt om dig selv, når du forholder dig til traumet.