Depression

I Fjernøsten siger man, at angst, vrede og depression er de tre tyve af natten! De kommer, når du lader din dør til dit sind stå på klem og dermed ikke er opmærksom på, hvad der sker i dit liv, før det er for sent! De kaldes også lykketyve, da de stjæler lykken. Det, som en deprimeret person kan opleve, er især tanker i forbindelse med negativ selvopfattelse, selvkritiske tanker, selvbebrejdelser, konstante bekymringer, negative fortolkninger af begivenheder, negative forventninger til fremtiden og fornemmelse af overvældende ansvar. Der kan forekomme søvnbesvær, en konstant overvældende træthed, grådlabilitet og en følelse af at være værdiløs, hjælpeløs og en oplevelse af at være en fiasko. Den deprimerede kan ofte trække sig tilbage fra kontakt med andre og nærmest være apatisk. Desuden kan den deprimerede have vanskeligt ved at træffe beslutninger og føre dem ud i livet.

Man ved fra forskningen, at den deprimeredes tanker ofte ikke er baseret på kendsgerninger, og at fortolkningen af en situation mange gange resulterer i fejlagtige slutninger, som får den deprimerede til at føle sig mere ked af det, end situationen egentlig lagde op til. Desuden ved man, at negative tanke påvirker følelserne, og dermed vedligeholdes depressionen.

I psykologklinikken arbejdes og trænes der ud fra metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy/Training (adfærdsterapeutisk retning), hvor der er fokus på at identificere tanker, forestillinger, antagelser og værdier, som den enkelte har. Næste trin er at acceptere de oplevede tanker, følelser og kropslige sensationer som noget alment menneskeligt og ikke noget, vi nødvendigvis kan ændre ved – altså accept! Men der, hvor der sker en ændring, er, hvor vi er villige til at give slip på ubehaget og lade det være, som det er, og følge det, der er betydningsfuldt, så vi oplever at have en aktiv bevægelse hen i mod dét, der giver mening for os.

Hjælpen består også i at finde måder, hvorpå den deprimerede kan håndtere dagligdags problemer mere effektivt. Det sker ved vejleding og selvfølgelig egen indsats, så der kan opøves nye færdigheder, der kan hjælpe den enkelte til at få det bedre. Der er endvidere fokus på forebyggelse af tilbagefald, og der vil være små overkommelige hjemmeopgaver fra session til session. Hypnose er også et redskab, som er velegnet til at afhjælpe depressionen. Det er især anvendeligt i forbindelse med at støtte selvværdet, som oftest opleves lavt under en depression. Dog kræver det en forudgående forståelse af ACT-vejleding og læring i, hvordan vi kan være med ubehaget og de negative tanker, som påvirker sindet. Mindfulness er også utrolig velegnet til at modvirke depression, da man lærer at “se” tanker blot som tanker og lade dem passere uden at forholde sig til dem. Du lærer at være mere nærværende og komme tilbage til nuet.