Psykolog Isabella Pedersen

Cand Psych Aut. – Specialist i Klinisk Psykologi

Depression

I Fjernøsten siger man, at angst, vrede og depression er de tre tyve af natten! De kommer, når du lader din dør til dit sind stå på klem og dermed ikke er opmærksom på, hvad der sker i dit liv, før det er for sent! De kaldes lykketyvene, da de stjæler lykken.

 

 

Forskningen har vist, at depressive tanker ofte ikke er baseret på kendsgerninger, og at fortolkningen af en situation mange gange resulterer i fejlagtige slutninger, som får den deprimerede til at føle sig mere ked af det, end situationen egentlig lagde op til. Desuden ved man, at negative tanker påvirker følelserne og kroppen i så høj grad, at det vedligeholder depressionen.

En kvinde der lider af en svær depression sidder og holder sit hoved i en tunnel med lys for enden

Symptomer ved depression

Er du deprimeret, vil du sandsynligvis opleve ét eller flere af følgende punkter:

Du:

 • Har nådesløse selvkritiske tanker og kan være selvbebrejdende
 • Ruminerer – tankerne kører i ring og looper i konstante bekymringer, hvilket er ganske opslidende
 • Fortolker begivenheder negativt
 • Har negative forventninger til fremtiden eller er overvældet af ansvar
 • Har svært ved at falde i søvn eller vågner efter kort tids søvn med tankerne kørende rundt
 • Er mærket af en konstant overvældende træthed
 • Oplever at være grådlabil(meget nemt til gråd)
 • Har en følelse af at være værdiløs
 • Har oplevelsen af at være hjælpeløs
 • Har en oplevelse af at være en fiasko
 • Kan have selvmordstanker
 • Trækker dig fra kontakt med andre og nærmest isolerer dig
 • Kan have vanskeligt ved at træffe beslutninger og føre dem ud i livet

Behandling af depression

Et forløb vil typisk tage udgangspunkt i metoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy/Training (adfærdsterapeutisk retning) og Mindfulness. Når du lærer at meditere, vil du kunne bruge “mindfulness” til at berolige sindet, hvilket kan modvirke depression over tid. Du lærer nemlig at “se” tanker blot som tanker og lade dem passere uden at forholde dig til dem. Det er den bedste egenomsorg, du kan tilbyde dig selv. Du lærer at være fuldt ud nærværende og komme tilbage til nuet og får samtidig en mærkbar oplevelse af at være mere end dine tanker!

en væg med 7 døre hvor den midterste er åben og der strømmer lys ind

Hypnoterapi som redskab kan også være velegnet til at støtte op om at mildne depressionen. Det er især anvendeligt i forbindelse med at støtte selvværdet, som oftest opleves lavt under en depression. Da hypnoterapi i forbindelse med depression ikke er et kvikfiks kræver det en forudgående forståelse gennem ACT-vejleding samt en læring i, hvordan vi kan være med ubehaget og de negative tanker, som påvirker sindet.

 

I et terapiforløb vil der være fokus på at:

 1. Identificere tanker, forestillinger, antagelser og værdier.
 2. Lære at acceptere de oplevede tanker, følelser og kropslige fornemmelser som noget alment menneskeligt uden at ændre på dem, blot drage læring eller visdom ud af det oplevede.
 3. Der med sikkerhed vil ske en ændring, hvor du er villig til at slippe ubehaget og lade det være, som det er, og følge det, der er betydningsfuldt. Du vil opleve at have en aktiv bevægelse mod dét, der giver mening for dig.
 4. Finde måder, hvorpå du kan håndtere dagligdags problemer mere effektivt. Det sker igennem vejledning og selvfølgelig støtte til egen indsats, så du stille og roligt kan opøve nye færdigheder, der kan hjælpe dig på vej til at få det bedre.
 5. Få små overkommelige hjemmeopgaver, som du øver dig på fra session til session.

 

Få kortlagt en plan for et evt. tilbagefald, så du hurtigere kan sætte kærligt og omsorgsfuldt ind, inden depressionen når at tage fat.