Mindfulness Meditation-kursus

Mindfulness Meditation er en træning i at være til stede i nuet og er derfor et kursus for alle der ønsker at opnå større klarhed, kreativitet, nærvær og fuld opmærksomhed. Det kan være svært at være fuldt til stede i en travl hverdag. Der er konstant ting, der kræver vores opmærksomhed. Derfor er der ofte en tendens til at tænke på for mange ting på én gang, og vi kan dermed opleve, at vi bliver stressede.

Målet med Mindfulness Meditation er at lære, hvor flygtige tanker egentlig er, og i hvor stort et omfang de dikterer vores følelser og handlinger. Kurset er en træning i at se tanker, kun som tanker og ikke nødvendigvis som virkelige. Du vil lære konkrete meditationsteknikker som øger din opmærksomhed, selvaccept, koncentrationsevne, kreativitet, ro, rummelighed og giver en større centrering.

Kursusformen er oplevelsesorienteret og vil veksle mellem korte oplæg, øvelser i meditation og lettere afspænding. Der må påregnes tid til daglige hjemmeøvelser. Der er ikke tale om gruppeterapi, men om træning af den enkeltes evne til at bryde negative tankemønstre og i at være til stede i nuet. Der kræves ingen forudgående erfaring med Mindfulness Meditation.

I klinikken og såvel ude på virksomhederne afholdes kurser i Mindfulness Meditation, en træning i fuld opmærksomhed. Kurserne er rettet mod stress, angst, depression, smertehåndtering og bygger på en forskningsmæssigt, evidensbaseret afprøvet metode, som gennem de seneste 15 år har vist signifikante resultater.
Varighed: 8 gange á 2 1/2 timer, i alt 20 timer.
Sted: Nørregade 41, København K.
Pris: 3900,- kr. momsfrit for private. Bemærk, at der pålægges moms, hvis du kommer fra en virksomhed. Prisen er inkl. lydfiler til download med guidede meditationer og yogaøvelser samt skriftligt kursusmateriale, der hentes på nettet.
Tilmelding: Kan ske via mail på info@psykolog-isabella.dk eller på tlf.: 26 175 164

Opfølgningshold

Der er løbende opfølgningshold, som deltagere i 8-ugers kurset kan tilmelde sig for at holde den indøvede mindfulness ved lige. Formålet med holdet er at støtte deltagerne i at fastholde en kontinuerlig meditationspraksis. Vi mødes derfor én gang om måneden over fem gange for at dele erfaringer, få nye inputs til praksis og for at hjælpe hinanden med at fastholde motivationen.

Træningen på opfølgningsholdet indeholder meditationstræning, feedback og forebygger de vanskeligheder, den enkelte deltager kan møde undervejs. Hovedvægten af kurset lægges på meditationen. Tilmeld dig nyhedsbrevet for at få mere information om kurser, foredrag og workshops, eller gå direkte til Kontakt.
Deltagerantal: Maks. 20 personer
Varighed: 5 sessioner á 2 timer pr. gang, én gang om måneden. I alt 10 timer. Det er muligt at købe færre sessioner, hvis man ikke kan deltage alle gange.
Holdopstart: Løbende kurser. Tidspunkt: Mandage 17:30-19:30
Pris: 1800,- kr. momsfrit.

Mindfulness meditation kursus