Psykolog Isabella Pedersen

Cand Psych Aut. – Specialist i Klinisk Psykologi

Kursus i Mindful Self-Compassion

MSC - Mindful Self Compassion

Mindful Self-Compassion (MSC) er et evidensbaseret forskningsprogram udviklet af de anerkendte amerikanske forskere i psykologi, Kristin Neff og Chris Germer. Forskning viser, at du med MSC bliver bedre til at håndtere modgang samt vanskelige følelser, og at MCS-programmet har en positiv effekt på opøvelsen af deltagernes selvtilfredshed, medfølelse, mindfulness og generelle velvære.
Undersøgelser viser endvidere, at brugen af MSC-teknikkerne korrelerer positivt med den mentale sundhed, hvilket medfører et lavere niveau af depression, mindre negativ selvevaluering, et fald i angst og mindre tendens til tankespind. Derudover konkluderes der, at jo mere MSC-programmet praktiseres, jo større er effekten heraf.

MSC er et relevant redskab til at forhindre selvkritik, selvfordømmelse og isolation. Da et ikke-åbent hjerte og manglende accept gør folk stressede og syge, er det derfor relevant at opøve selvmedfølelse og venlighed. Hvis vi alle var bedre i stand til at udvise mere venlighed og medfølelse over for os selv og andre, ville brugen af MSC på sigt have en selvforstærkende effekt. Vi kan nemlig ikke udvikle os, hvis vi ikke også tør stå ved og anerkende de svagheder, vi har.
MSC 8-ugers kursusprogram er bygget op af tre elementer bestående af hhv. “Mindfulness”, “Venlighed” og “Fælles menneskelighed”. Disse elementer opøver evnen til at være din egen kære- og bedsteven igennem hele livet og bliver derfor “modgiften” til at lade sig overvælde af følelser, tanker og kropslige sensationer.

Formålet med kurset er, at du på blot 8 uger kan blive i stand til at opøve mindfulness samt selvmedfølelse. Herunder vil du ved brug af mindfulness-teknikker være i stand til, at blive bevidst om, hvornår oplevelser af enten stress og/eller lidelse opstår, samt kunne respondere med venlighed ved hjælp af medfølelse. Du vil endvidere opnå bevidsthed om, at alle mennesker kan opleve lidelse, og at vi som mennesker ikke er perfekte. Den vigtigste tilgang er dermed at synliggøre, hvordan vi kan drage egen omsorg og medfølelse for os selv, samt fremadrettet formå at minde os selv om dette, når livet bliver svært.

Kurset består af 24 tmer fordelt på 8 sessioner á 2,5 timer pr. gang samt en reatretdag på 4 timer. Der udleveres kursusmateriale med kernemeditationer, “uformelle øvelser” og feedbackskemaer samt en litteraturliste til videre fordybelse. Du får desuden adgang til indtalte lydfiler med guidede meditationer.

Formen på kurset er oplevelsesorienteret, dvs. en session består af praktiske øvelser, underbygget af korte relevante teoretiske oplæg. Der lægges vægt på, at kurset ikke er gruppeterapi.
Har du lyst til at træne evnen til at være venlig og medfølende overfor dig selv, så er nedenstående kurser måske noget for dig.

 

Kursus i MSC Mindful Self-Compassion - Der er pt. ikke planlagt kurser i 2021

Antal gange: 8 gange á 2,5 timer samt silent retreat på 4 timer.
Sted: Frankrigsgade 5, 3.tv, 2300 København S
Pris: 5.900,- kr. ekskl. moms (Early bird: 5.500,- kr.)
Tilmelding: Sker ved henvendelse på:

E-mail: info@psykolog-isabella.dk

Underviseren på MSC-kurserne er:

Cand. Psych Aut. Specialist i Klinisk Psykologi Isabella Pedersen f. 1965 blev i 2003 færdig som cand. psych fra Århus Universitet. Efteruddannelser indenfor for Krops – og Gestaltterapi, hypnose og i kognitiv behandling samt ACT (Acceptance and Commitment Therapy/traning). Og senest kan hun nu også tilføje MSC instruktør på listen over uddannelser. Isabella har stor erfaring med afholdes af Mindfulness kurser og har siden 2008 afholdt kurser, foredrag og workshops for både virksomheder og private. Hun har mediteret, siden hun var i 20’erne og har talrige meditationskurser med sig fra både ind- og udland.