Kognitiv adfærdsterapi

Et af formålene med denne metode er at styrke din evne til at identificere selvdestruktive tanker, antagelser og handlinger. Det er en effektiv metode, som hjælper med at bearbejde tanker og følelser, så du kan forstå, hvad disse kan udløse af signaler i kroppen, samt hvilken adfærd eller reaktion der udspiller sig i sociale sammenhænge, eller når du blot er alene. Du kan igennem den kognitive adfærdsterapi få hjælp til at korrigere dine uhensigtsmæssige tanker, antagelser og forestillinger og gradvist blive udfordret til at være i de situationer, som er svære, så du lærer at håndtere dem.

Med den terapeutiske vejledning og selvfølgelig med din egen indsats vil du lære færdigheder, der kan hjælpe dig til at få det bedre. Ved at reducere den bagvedliggende stress opnås den fordel, at du vil kunne foretage en kritisk vurdering af dine tanker og forestillinger og dermed opleve, at din egen indsats bliver styrket. Din egen indsats består i, at der ofte i denne metode stilles hjemmeopgaver fra session til session, hvilket giver dig en fornemmelse af at kunne mærke den gradvis psykiske og fysiske ændring fra gang til gang. Den kognitive adfærdsterapeutiske metode bygger på et samarbejde imellem terapeut og klient, som hovedsageligt tager afsæt i problemerne her-og-nu, som de optræder i hverdagen. Vi skaber sammen ændringer af dine gamle adfærdsmønstre, så du lettere kan identificere lignede problemer i fremtiden.

Man bruger ofte kognitiv adfærdsterapi i forbindelse med stress, angst, depression og spiseforstyrrelser. Den er også anvendelig i forbindelse med angstbehandling i grupper. Den kognitive adfærdsterapi har med mange års veldokumenteret forskning udviklet sig til en meget jordnær terapiform – alle kan få noget med sig!