Tegne-/maleterapi

Tegne- og maleterapi er en hjælp til at komme bag det bevidste niveau. Den vil blive brugt som anvisninger i at tegne og eller male, f.eks. smerten eller angsten, ud på et stykke papir. Vi bruger herefter tegningen til at lave en undersøgelse. Oftest kommer der andre og mere intuitive vinkler på, når tegne- og maleteknikkerne bruges. Som kontrast kan vi lave den modsatte tegning: Hvordan ville det være at være uden smerte eller angst? Herefter finder vi ud af, hvordan du bedst kan arbejde med dig selv for at få accepteret din livssituation, eller hvordan du kan ændre på den, så du kan leve det liv, du ønsker, og træffe de valg, som vil gøre dit liv lettere.

I tegne- og maleterapien handler det ikke om at være professionel eller god til at tegne eller male. Det er utroligt vigtigt, at det, du tegner eller maler, ikke ligner noget. Det er det abstrakte udtryk, vi har brug for i samtalen og analysen bagefter.

I nogle terapisituationer laver vi et mere intenst samarbejde, hvor du over ca. 30 min. producerer et bestemt antal billeder. Efterfølgende laver vi analysen i fællesskab. Et spændende arbejde, som giver indsigt i at træffe de rigtige valg i dit liv. Om det er en arbejdsmetode for dig, er selvfølgelig noget, vi taler om, før vi overhovedet går i gang.